אסטרטגיה שיווקית

שיווק הוא הפונקציה בארגון, אשר תפקידה לנהל את הביקוש למוצרים או לשירותים של החברה. ברוב המקרים ניהול הביקוש פירושו הגדלת הביקוש, אבל יש מקרים בהם המשימה היא ויסות הוא הסטה של הביקוש (למשל, הסטה של הביקוש למקומות בילוי או לינה מסוף שבוע או מועדי חופשה למועדים אחרים) או אף הקטנה וחיסול של ביקוש (למשל: ביקוש לסמים, לאלכוהול או לעישון). ניהול הביקוש מחייב לנקוט בשורה של מהלכים, החל מזיהוי הלקוחות שהמוצר או השירות המוצע מספק עבורם צורך כלשהו, וכלה בהבנת השיקולים ודרכי ההתנהגות של הלקוחות הללו בתהליך החיפוש, הבחירה , הרכישה והשימוש של המוצר. האסטרטגיה השיווקית כוללת החלטות בתחומים הבאים:

פילוח הלקוחות לקבוצות משנה על פי מספר קריטריונים – תכונות דמוגרפיות וסוציוגרפיות, הזדמנויות צריכה, רגישות למחיר ולגורמי השפעה חיצוניים.
גיבוש הצעת הערך עבור לקוחות המטרה.
גיבוש מיצוב ומיתוג של הארגון, המוצר או השירות
קביעת המחיר האופטימלי על עקומת הביקוש, ודרכים לתזוזה על העקומה ושל העקומה.
תקשורת שיווקית ופרסום.
בנייה ותפעול של מערך המכירות ושל מערכת הפצה.
פריסה גאוגרפית וטכנולוגית של המימשק עם הלקוחות ושל נקודות המכירה.
מקובל להגדיר את אחראיות האסטרטגיה השיווקית לפי ארבעה תחומים. מכיוון שבאנגלית התחומים כולם מתחילים באות P, מקובל לקרוא לתמהיל השיווק ארבעת ה-Ps:

Product – מוצר
Price – מחיר
Place – מיקום (הפצה)
Promotion – קידום מכירות
המשימה השיווקית החשובה ביותר היא יצירת יתרון תחרותי, שפירושו: הסיבה מדוע הלקוחות יעדיפו את המוצר או השירות של הארגון על פני מוצרים מתחרים או תחליפיים. מכאן נובע גם שתפקיד הפונקציה השיווקית הוא לזהות הזדמנויות ואיומים בשוק הרלוונטי, ולעקוב אחרי המתחרים ולנסות להקדים אותם בחידושים ובשיפור התועלות ללקוח. גיבוש האסטרטגיה השיווקית נעשה על בסיס מידע מסוגים שונים: סקרי צרכנים כמותניים ואיכותניים, קבוצות מיקוד, תצפיות על התנהגות צרכנים, ניתוח מגמות חברתיות וכלכליות בשוק, דוחות פיננסיים של חברות ציבוריות, הצהרות של מנהלים ודירקטורים של חברות רלוונטיות, ומאמרים אקדמיים.